Coleridge Samuel Taylor
 
Encyklopedia PWN
Coleridge
[kə̣ulərıdż]
Samuel Taylor Wymowa, ur. 21 X 1772, Ottery Saint Mary (hrab. Devon), zm. 25 VII 1834, Highgate k. Londynu,
ang. poeta, krytyk i filozof;
poeta tzw. Szkoły Jezior (Lake School); jego wydany wspólnie z W. Wordsworthem tom Lyrical Ballads (1798) stał się manifestem ang. romantyzmu. Liryki i poematy Coleridge’a cechuje baśniowa fantastyka, wizyjność, symbolika o podłożu mistycznym. Zwolennik idealist. filozofii niem. (gł. I. Kanta i F. Schellinga), pierwszy w literaturze ang. dążył do oparcia krytyki lit. na podstawach filoz.; budował teorię poezji, zajmował się zwłaszcza znaczeniem procesu twórczego (Biographia Literaria 1817); Aforyzmy (1975); pol. przekład wierszy w antologii Poeci języka angielskiego (t. 2 1971).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia