Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe
 
Encyklopedia PWN
Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (ChZL),
pol. partia chrześc.-demokr. na Górnym Śląsku;
zał. na pocz. 1920 z inicjatywy W. Korfantego; jej założenia ideowe opierały się na wytycznych encykliki Rerum novarum, m.in. rozwiązanie kwesti społ. miało się dokonać na drodze ewolucyjnego przekształcenia ustroju kapitalist. w chrześc.-społ.; partia zyskała dużą popularność; przed wyborami parlamentarnymi 1922 wraz z m.in. Związkiem Śląskich Katolików utworzyło Blok Nar.; I 1923 ChZL przyłączyło się do Chrześc.-Nar. Stronnictwa Pracy (od 1925 pod nazwą Pol. Stronnictwo Chrześc. Demokracji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia