Chodżent
 
Encyklopedia PWN
Chodżent, Chudżand, Hūğand, 1936–91 Leninabad,
m. w Tadżykistanie, w Kotlinie Fergańskiej, nad Syr-darią.
; znany od VII w. — położony na szlaku handl. z Chin do Europy; wielokrotnie zalewany przez Syr-darię; w XIII w. bohatersko bronił się przed wojskami Czyngis-chana; 1866 włączony do Rosji; po ustanowieniu władzy sowieckiej od 1929 w Tadżykistanie. Duży ośr. przemysłu jedwabn., poza tym przemysł odzieżowy, obuwniczy, spoż., maszyn., metal., oczyszczalnie bawełny; tradycyjny ośr. rzemiosła artyst. (wyroby ceramiczne, biżuteria, rzeźba w drewnie); wyższa szkoła pedag.; ogród bot.; mauzoleum szajcha Muslih ad-Dina (XIV w.), resztki murów cytadeli z XVIII w., meczet z pocz. XX w., ob. muzeum. Na wschód od Ch. Zbiornik Krajrakkumski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia