Chłapowski Dezydery Adam
 
Encyklopedia PWN
Chłapowski Dezydery Adam, baron (od 1809), ur. 23 V 1788, Śmigiel lub Turew k. Kościana, zm. 26 V 1879, Turew,
ojciec Stanisława, Tadeusza i Kazimierza, generał, działacz gospodarczy-społeczny, ziemianin;
uczestnik kampanii napoleońskich; 1818–19 w Wielkiej Brytanii, pogłębiał wiedzę praktyczną w zakresie rolnictwa i leśnictwa, po powrocie pionier postępu gosp. (wzorowo prowadzony majątek Turew); od 1827 poseł, a następnie wicemarszałek (1830) sejmu prowincjonalnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego; w powstaniu listopadowym walczył m.in. pod Grochowem, następnie na Litwie; w czerwcu 1831 mianowany generałem; po klęsce przeszedł wraz z korpusem A. Giełguda granicę pruską; więziony przez władze pruskie; po uwolnieniu współpracował z K. Marcinkowskim; 1843–65 finansował „Przegląd Poznański”; podręcznik O rolnictwie (wyd. 4 1875), Pamiętniki (1899).
Bibliografia
J. TUPALSKI Generał Dezydery Chłapowski, 1788–1879, Warszawa 1983.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia