charakterystyka ciała
 
Encyklopedia PWN
charakterystyka ciała,
mat. najmniejsza liczba naturalna n taka, że suma n jedynek z danego ciała równa się zeru, a jeżeli takiej liczby nie ma, to ch.c. jest z definicji równa 0;
np. ciało liczb rzeczywistych ma ch.c. = 0; przykładem ciała o ch.c. różnej od 0 jest ciało reszt modulo liczba pierwsza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia