Caserta
 
Encyklopedia PWN
Caserta
[kazẹrta] Wymowa,
m. w południowych Włoszech, w regionie Kampania, na północ od Neapolu;
ośr. adm. prowincji Caserta. Założona w VIII w.; 1057 zajęta przez Normanów, stała się stol. hrabstwa; w XIII w. przyłączona do Królestwa Neapolu; w XVIII–XIX w. letnia rezydencja król.; 1943–45 kwatera gł. aliantów w basenie M. Śródziemnego; 29 IV 1945 w Casercie podpisano kapitulację wojsk niem. we Włoszech. przemysł włók. (gł. jedwabn.), chem., spoż., szklarski; węzeł kol. i drogowy; ośr. turyst.; klasycyst. pałac król. Burbonów z 2. poł. XVIII w. (obecnie muzeum) wg planów L. Vanvitellego, z założeniem ogrodowym, kaskadami, fontannami oraz grupami rzeźb (m.in. Diany i Akteona), wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Caserta, pałac królewski (Włochy)fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia