Cali
 
Encyklopedia PWN
Cali
[kạli] Wymowa,
m. w południowo-zachodniej Kolumbii, na wschodnim stoku Kordyliery Zachodniej (Andy Północne), na wys. 1100 m, w dolinie rz. Cauca;
Założone 1536. Zespół miejski Jeden z gł. ośr. przem., handl., kult. i nauk. kraju; rafineria ropy naftowej, hutnictwo aluminium, przemysł gumowy, elektrotechniczny, maszyn., papierniczy, spoż. (gł. cukrowniczy); ośrodek handlowy regionu roln.; węzeł kol. i drogowy (połączenia z portem Buenaventura nad O. Spokojnym); międzynar. port lotn.; 2 uniw. (zał. 1945 i 1958); klasztor (XVI w.) z kaplicą (poł. XVII w.); kościół (XVIII w.). W pobliżu Cali elektrownia wodna na rz. Anchicayá oraz kopalnie węgla kamiennego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia