Budzyk Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Budzyk Kazimierz, ur. 15 I 1911, Nowy Sącz, zm. 5 III 1964, Warszawa,
historyk i teoretyk literatury;
od 1948 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; współzałożyciel IBL PAN; inicjator i redaktor Bibliografii literatury polskiej „Nowy Korbut”; dał próbę interpretacji literatury staropol. ze stanowiska marksist.; badacz stylu i wersyfikacji oraz dziejów pol. książki i drukarstwa; Z dziejów renesansu w Polsce (1953), Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej (1955), Studia z zakresu nauk pomocniczych i historii literatury polskiej (t. 1–2 1956), Spór o polski sylabotonizm (1957), Stylistyka, poetyka, teoria literatury (1966); antologia studiów Stylistyka teoretyczna w Polsce (1946).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia