Borysław
 
Encyklopedia PWN
Borysław, Boryslav,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na przedgórzu Karpat, nad Bystrzycą Tyśmienicką (dorzecze Dniestru).
— 36 tys. mieszk. (2008). W XIV w. włączony do Polski; od 1772 w zaborze austr.; rozwój w 2. poł. XIX w. związany z wydobyciem ropy naftowej i ozokerytu; 1862 pierwszy szyb wiercony; 1909 w rejonie B.–Tustanowice–Maźnica wydobyto ok. 1920 tys. t ropy; 1886 zał. Szkołę Górniczą, 1920 — Karpacką Stację Geol.; w okresie międzywojennym gł. ośr. górnictwa naftowego i gazu ziemnego oraz przemysłu naftowego w Polsce (gł. firmy obce); IX 1939–41 pod okupacją sowiecką, deportacje ludności (gł. Polaków) w głąb ZSRR; 1941–44 okupowany przez Niemców (dystrykt Galicja); 1945–91 w Ukr. SRR. Ośrodek jednego z najstarszych zagłębi naftowych w świecie, ponadto eksploatacja gazu ziemnego i ozokerytu; przemysł chem., porcelanowy, obuwniczy, spoż., drzewny; węzeł drogowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia