błędne ogniki
 
Encyklopedia PWN
błędne ogniki,
bladoniebieskie płomyki pojawiające się nad bagnami i moczarami;
ich powstawanie tłumaczy się zwykle samozapłonem fosforowodoru PH3, zawierającego domieszki wyższych wodorków fosforu (np. P2H4), powstałego w wyniku podziemnego (bez dostępu powietrza) rozkładu związków org.; istnieją też inne poglądy dotyczące zjawiska błędnych ogników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia