Bierzanek Remigiusz
 
Encyklopedia PWN
Bierzanek Remigiusz, ur. 10 X 1912, Opatów, zm. 24 XI 1993, Warszawa,
prawnik; specjalista z zakresu prawa międzynar., stosunków międzynar. i prawa spółdzielczego;
od 1948 profesor Uniw. Łódz., Wyższej Szkoły Ekon. w Łodzi (1948–52 rektor), od 1968 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1979 czł. Stałego Trybunału Arbitrażowego; Zasady prawne pokojowego współistnienia i ich kodyfikacja (1968), Współczesne stosunki międzynarodowe (1972, wyd. 2 1980), Załatwianie sporów międzynarodowych 1945–1973 (1974), Konsekwencje dla Polski ewolucji prawa międzynarodowego (1991, współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia