Bielecki Jan Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Bielecki Jan Krzysztof, ur. 3 V 1951, Bydgoszcz,
polityk, ekonomista;
od 1980 czł. NSZZ „Solidarność”; po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z podziemnymi ogniwami Związku; 1989 współzałożyciel i czł. władz Gdańskiego Tow. Społeczno-Gosp. „Kongres Liberałów”, następnie Kongresu Liberalno-Demokr. (1991–93 przewodniczący Rady Polit.); I–XII 1991 premier; 1992–93 min. ds. integracji z EWG; 1989–93 poseł na sejm; 1993–2003 dyrektor wykonawczy w Eur. Banku Odbudowy i Rozwoju; 2003–10 prezes zarządu Banku Pekao SA; 2010–14 przewodn. Rady Gosp. przy Prezesie RM; 2010 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia