Bielański Adam
 
Encyklopedia PWN
Bielański Adam, ur. 14 XII 1912, Kraków, zm. 4 IX 2016, tamże,
brat Władysława, fizykochemik;
1954–63 profesor AGH w Krakowie, 1964–83 Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1983 Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie; od 1965 członek PAN, od 1989 — PAU; badania w dziedzinie fizykochemii ciała stałego i katalizy heterogenicznej, m.in. mechanizmu reakcji w fazie stałej, katalitycznych procesów utleniania zachodzących na powierzchni metali przejściowych oraz towarzyszących im procesów elektronowych; autor podręczników i monografii: Chemia ogólna i nieorganiczna (1970, wyd 7 1982), Podstawy chemii nieorganicznej (1987, wyd 5 zmienione t. 1–2 2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia