Białoszewski Miron
 
Encyklopedia PWN
Białoszewski Miron, ur. 30 VI 1922, Warszawa, zm. 17 VI 1983, tamże,
poeta, prozaik, twórca teatralny.
Kalendarium
W jego wierszach (także małych utworach prozą) groteskowe widzenie codzienności, nobilitacja realiów kultury „niskiej” (zwłaszcza tandety i kiczu) i popularnej oraz radykalne eksperymenty językowo-poetyckie (zaliczany do przedstawicieli tzw. poezji lingwistycznej, dla których głównym układem odniesienia była mowa potoczna) — zbiory Obroty rzeczy (1956), Rachunek zachciankowy (1959), Mylne wzruszenia (1961); poczynając od tomu Było i było (1965) w twórczości poetyckiej Białoszewskiego dominuje zapis codziennych wydarzeń w ich naturalnym ciągu, chaotyczności, nieoczekiwanych powiązaniach; efektem ewolucji tekstów Białoszewskiego w kierunku form prozatorskich są zarówno tzw. małe narracje (zbiory Donosy rzeczywistości 1973, Szumy, zlepy, ciągi 1976, zbiory poetycko-prozatorskie Rozkurz 1980, Obmapywanie Europy. Aaameryka. Wiersze ostatnie 1988), jak i rozbudowane kompozycje prozaiczno-narracyjne (ceniony za autentyzm Pamiętnik z powstania warszawskiego 1970, Zawał 1977, Konstancin 1991); współtwórca (m.in. z L.E. Stefańskim) amatorskiego eksperymentalnego Teatru Osobnego (początkowo Teatr na Tarczyńskiej) działającego 1955–63; Białoszewski występował w nim i pisał dla niego małe utwory dramatyczne (Teatr Osobny 1971); całym swym życiem oraz twórczością dawał wyraz postawie „człowieka prywatnego”, upatrując w niej gwarancję wewnętrznej niezależności i autentyczności; 1984 otrzymał pośmiertnie nagrodę państwową I stopnia.
Bibliografia
G. Kerényi Odtańcowywanie poezji, Kraków 1973;
S. Barańczak Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974;
Pisanie Białoszewskiego,red. M. Głowiński i Z. Łapiński, Warszawa 1993;
J. Kopciński Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997;
A. Sobolewska Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia