Białogród nad Dniestrem
 
Encyklopedia PWN
Białogród nad Dniestrem, Biłhorod-Dnistrowśkyj, Bilhorod-Dnistrovs'kyi, do 1918 i 1940–44 Akerman,
m. na Ukrainie, w obwodzie odeskim, port nad Limanem Dniestru, 18 km od M. Czarnego.
w starożytności Tyras, kolonia Miletu, zał. w VI w. p.n.e.; od XIII w. pod panowaniem Tatarów; w XVI w. we władaniu hospodarów mołd. (od 1387 lenników króla Polski) jako Citate Alba; w poł. XV w. twierdza, zdobyta 1484 przez Turków — odtąd Akerman [‘biała twierdza’] — ośrodek handlowy z targiem niewolników; 1600–11 pod panowaniem Wołochów; w XVIII w. centrum Tatarów budziackich (Budziak), kilkakrotnie zdobywane przez Rosjan; 1812 przyłączony do Rosji, ośrodek administracyjny (ujezd); w XIX w. port solny i zbożowy; 1918–40 w Rumunii jako Cetatea Albǎ; w sierpniu 1940 przyłączony do Ukr. SRR, miasto rejonowe obwodu odeskiego; VII 1941–VIII 1944 ponownie w Rumunii: 1945–91 w Ukr. SRR. Przemysł gł. spoż. (rybny, mięsny); muzeum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia