Berezyna
 
Encyklopedia PWN
Berezyna, białorus. Biarezina, ros. Bieriezina, Berezina,
rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dniepru;
Położenie w państwie: Białoruś
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Dniepr
Długość: 613 km
Powierzchnia dorzecza: 24,5 tys. km2
Przepływ średni: 132 m3/s (przy ujściu)
Główne rzeki zasilające: Bóbr, Kliawa, Olsa, Ola, Hajna, Świsłocz
Główne miejscowości: Bobrujsk, Borysów
źródła na północ od Wysoczyzny Mińskiej; główny dopływ Świsłocz (prawy); żeglowna 505 km; 1793–1804 połączona systemem kanałów z Dźwiną; główne miasta nad Berezyną: Borysów, Bobrujsk. Rzeka o znaczeniu strategicznym; bitwy nad Berezyną: 1708, 1812, 1920, 1941 i 1944; największa w listopadzie 1812 — przeprawa przez Berezynę i nadrzeczne bagna resztek Wielkiej Armii Napoleona I w odwrocie spod Moskwy; Francuzi ponieśli ciężkie straty; w osłonie przeprawy znaczną rolę odegrały oddziały polskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia