Bendery
 
Encyklopedia PWN
Bendery, Bender, do 1538 i 1918–40 Tighina,
m. we wschodniej Mołdawii (Naddniestrze), nad Dniestrem.
— 94 tys. mieszk. (2010). Twierdza genueńska z XII w., na pocz. XVI w. zdobyta przez Turków; w czasie wojen ros.-tur. 1770, 1789 i 1806 zajmowana przez wojska ros., 1812, wraz z Besarabią (traktat bukaresztański) przyłączona do Rosji; 1918–40 w Rumunii; od VI 1940 w Mołd. SRR; 1941–44 pod okupacją niem.; po zdobyciu przez Armię Czerwoną w VIII 1944 i odbudowie, jeden z ośr. przem. Mołdawii; przemysł spoż., jedwabn., maszyn., drzewny, materiałów bud., obuwniczy; węzeł kol.; muzeum; cytadela z XVI w. (projekt architekta tur., Sinana), przebudowana XVIII–XX w.; sobór z pocz. XIX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia