Beda Czcigodny
 
Encyklopedia PWN
Beda Czcigodny, Venerabilis, święty, ur. ok. 673, Wearmouth k. Durham, zm. 735, Jarrow,
anglosaski uczony i kronikarz, benedyktyn; Doktor Kościoła; od IX w. uznawany za świętego;
doktor Kościoła; od IX w. uznawany za świętego; autor dzieł gramatyczno-retorycznych oraz geograficzno-przyrodniczych; przyjmując kosmografię Klaudiusza Ptolemeusza opowiadał się zarazem za poglądem o kulistym kształcie Ziemi; pierwszy stosował podwójną chronologię, w której oprócz stworzenia świata drugą datą wyjściową były narodziny Jezusa Chrystusa; jako autor historii Kościoła angielskiego (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) i in. pism historycznych jest uważany za ojca historiografii angielskiej; metoda stosowana przez Bedę Czcigodnego w komentarzach do Pisma Świętego (korzystanie z tekstów patrystycznych, krótki komentarz, obszerne objaśnienia moralne i alegoryczne) była do XX w. podstawą biblijnej egzegezy katolickiej; pozostawił także homilie, listy i poezje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia