Bahdanowicz Maksim
 
Encyklopedia PWN
Bahdanowicz Maksim, ur. 9 VII 1891, Mińsk, zm. 25 V 1917, Jałta,
poeta białoruski;
autor wierszy patriotycznych, nastrojowych liryków osobistych (zbiór Wianok 1913), często stylizowanych na klas. wiersze perskie i jap., także opowiadań i artykułów krytycznolit.; tłumacz poezji, zwłaszcza słow., w tym pol.; Poezje wybrane (1973).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia