Aromuni
 
Encyklopedia PWN
Aromuni, Wołosi, nazwa własna Armâni,
zespół rom. mniejszości etnicznych mieszkających w rozproszeniu na Płw. Bałkańskim, w górskich regionach północnej i środkowej Grecji, południowo-wschodniej Albanii, południowej Macedonii Północnej i Dobrudży w Rumunii, na emigracji gł. w Niemczech, Francji i Ameryce Północnej;
ok. 110 tys. (koniec XX w.); mówią dialektami języka rumuńskiego; większość wyznaje prawosławie, w Albanii również islam; do pocz. XX w. podstawą gospodarki było koczownicze pasterstwo, obecnie większość prowadzi osiadły tryb życia; najwięcej elementów tradycyjnej kultury zachowali Aromuni będący pasterzami górskimi w Grecji i Albanii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia