Apollonios Dyskolos
 
Encyklopedia PWN
Apollonios Dyskolos, Apollṓnios Dýskolos
[gr., ‘odludek’],
żył w II w.,
gramatyk gr. z Aleksandrii;
zajmował się problemami składni, akcentu, prozodii i morfologii; autor jedynego zachowanego dzieła o składni gr. Perí syntáxeōs... (w 4 księgach); prace Apolloniosa Dyskolosa wywarły wpływ na humanistów okresu odrodzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia