antropologia polityczna
 
Encyklopedia PWN
antropologia polityczna,
subdyscyplina antropologii kulturowej i społ.; zajmuje się badaniem społ.-kulturowych podstaw i uwarunkowań systemów politycznych.
zajmuje się badaniem społ.-kulturowych podstaw i uwarunkowań systemów polit.; powstała w połowie XX w. (m.in E.E. Evans-Pritchard African political system 1940, M. Fortes oraz G. Balandier Anthropologie politique 1967); przedmiotem a.p. są zagadnienia związane z genezą i kulturowymi uwarunkowaniami kształtowania się autorytetów oraz ośrodków władzy; a.p. analizuje także porównawczo poszczególne typy systemów polit. społeczności plemiennych, sposoby przestrzennego rozmieszczenia społeczeństw, różne funkcje działań polit., społ. mechanizmy rozwiązywania konfliktów polit. i podejmowania decyzji; współcześnie do najważniejszych problemów badawczych a.p. należy analiza procesów przekształcania się pierwotnych systemów protopaństw. w bardziej rozwinięte i trwałe systemy polityczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia