alternatywa wyłączająca
 
Encyklopedia PWN
alternatywa wyłączająca, alternatywa rozłączna, ekskluzja,
log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo” rozumianym jako „dokładnie jedno z dwojga”;
alternatywa wyłączająca jest prawdziwa, gdy jedno i tylko jedno z jej zdań składowych jest prawdziwe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia