włodzimierski, obwód
 
Encyklopedia PWN
włodzimierski, obwód, Władimịrskaja ọbłast',
jednostka terytorialna w centrum eur. części Rosji, w międzyrzeczu Wołżańsko-Ockim;
pow. 29 tys. km2, 1,4 mln mieszk. (2003); ludność miejska 79%; przemysł gł. elektromaszynowy, lekki, szklarski, chem.; uprawa zbóż, ziemniaków, roślin pastewnych, warzyw; hodowla gł. bydła.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia