Trypućko Józef
 
Encyklopedia PWN
Trypućko Józef, ur. 7 VII 1910, Malinowszczyzna, zm. 21 VII 1983, Uppsala,
językoznawca, slawista, tłumacz;
od 1939 w Szwecji, od 1940 związany z uniw. w Uppsali, od 1966 profesor, 1966–77 dyr. instytutu języków słow. tamże; badacz pol. języka lit. XIX w. (m.in. prace o języku W. Mickiewicza i W. Syrokomli); bibliograf (Bibliografi över svenska polonica 1918–1939 ‘bibliografia szwedzkich poloników’, t. 1–2 1955); Ten Years of Polish Linguistics, w  „Studia Slavica Upsaliensia” 1973; autor słowników szwedz.-pol. i pol.-szwedz.; przekłady z literatury pol. (m.in. B. Prus).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia