Szymanowscy
 
Encyklopedia PWN
Szymanowscy,
rodzina aktorów występujących w teatrze warszawskim.
Marcin (1775–1830), aktor, śpiewak; od 1797 występy w Warszawie (zespół A. Truskolaskiej, Teatr Narodowy); ważniejsze role w tragediach W. Szekspira (Otello, Makbet, Hamlet), J.B. Racine’a, P. Corneille’a; Wojciech (1801–61), syn Marcina, aktor; 1821–56 (z przerwami) grał w Warszawie (teatry: Narodowy, Rozmaitości); Władysław (1840?–1917), syn Wojciecha, aktor, śpiewak, reżyser; grał i reżyserował gł. w WTR (1866–82 i 1886–1914); role m.in. w komediach A. Fredry (Papkin — Zemsta), M. Bałuckiego, J. Blizińskiego; Wiktoryna Bakałowicz, córka Wojciecha.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia