Skaryna Francysk
 
Encyklopedia PWN
Skaryna, Skoryna, Francysk, ur. 6 III 1486(?), Połock, zm. ok. 1540 lub ok. 1551, Praga,
twórca białoruskiego piśmiennictwa i drukarstwa, lekarz;
1517–19 wydał w Pradze Biblię w języku białoruskim (własny przekład, wstęp, posłowie i komentarze), Psałterz w języku cerkiewnosłow.; w pierwszej wil. drukarni wytłoczył cyrylicą 5-częściowy modlitewnik Małaja podorożnaja kniżica (1522) i Apostoła (1525); od 1535 lekarz nadworny Ferdynanda I w Pradze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia