sensybilizacja optyczna
 
Encyklopedia PWN
sensybilizacja optyczna,
rozszerzenie barwoczułości materiałów światłoczułych przez dodanie do nich specjalnych barwników uczulających (np. cyjaninowych)
.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia