Saniewski Marian
 
Encyklopedia PWN
Saniewski Marian, ur. 15 X 1942, Cieciorki (woj. podlaskie),
fizjolog roślin;
od 1984 profesor; od 1998 członek PAN; 1999–2002 przewodniczący Rady Nauk. Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz kier. Zakładu Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych, tamże 1980–98 redaktor nacz. „Acta Agrobotanica”; badania gł. z zakresu wpływu hormonów roślinnych (m.in. estru metylowego kwasu jasmonowego) na fizjologię roślin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia