Orłowski Hubert
 
Encyklopedia PWN
Orłowski Hubert, ur. 22 V 1937, Podlejki,
germanista;
od 1977 profesor UAM w Poznaniu; od 2002 członek PAN; badacz historii literatury niem., zwłaszcza okresu III Rzeszy, oraz pol.-niem. stosunków lit.; autor szkiców, rozpraw i monografii poświęconych pisarzom niem. i austr., m.in. Rolf Schneider (1971), Walter Benjamin (1975), Elias Canetti (1977), Robert Musil (1995), prac — Literatura w III Rzeszy (1975, wyd. zmienione 1979), Wobec zniewolenia „krótkiego stulecia”. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej (1997).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia