nontronit
 
Encyklopedia PWN
nontronit,
minerał, uwodniony glinokrzemian żelaza o skomplikowanym składzie chemicznym;
ma postać oliwkowozielonych lub brunatnych łuseczkowatych skupień; produkt wietrzenia zasadowych skał magmowych bogatych w pirokseny i amfibole, także serpentynitów; znany też ze strefy wietrzenia niektórych złóż rud żelaza; w Polsce znaleziony m.in. w okolicy Strzegomia i Kamieńca Ząbkowickiego na Dolnym Śląsku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia