Łodyński Marian Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Łodyński Marian Tadeusz, ur. 5 VII 1884, Cło k. Krakowa, zm. 7 IX 1972, Warszawa,
historyk, bibliotekarz, podpułkownik;
od 1957 profesor; organizator Centralnej Biblioteki Wojsk. w Warszawie, 1919–33 jej dyrektor; 1935–38 i 1945–48 wicedyr. Biblioteki Nar.; zasłużony dla organizacji sieci bibliotek wojsk.; w czasie II wojny światowej uczestniczył w akcjach zabezpieczania zbiorów bibliotek warsz.; 1954–68 w Inst. Geografii PAN kierował pracami nad centralnym katalogiem zbiorów kartograf. w Polsce; publikacje na temat dziejów pol. bibliotek wojsk., szkolnych i nauk.; gł. prace: Biblioteka Szkoły Rycerskiej 1767–94 (1930), Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807–31 (1958).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia