kriokoncentracja
 
Encyklopedia PWN
kriokoncentracja
[gr.-łac.],
proces zagęszczania przez zamrażanie w temperaturze od –10°C do –30°C płynnych produktów, gł. spoż., polegający na częściowej krystalizacji wody i oddzieleniu kryształów od zagęszczonej fazy ciekłej;
Wydzielanie kryształów (wymrażanie) lodu przeprowadza się w różnych zamrażarkach (rurowe, płytowe, bębnowe, taśmowe); kryształy lodu są oddzielane przy zastosowaniu prasy, wirówki, kolumny przemywającej itp.; skuteczność oddzielenia wytworzonych kryształów zależy od ich wielkości (gorsza przy małych kryształach) oraz rodzaju zastosowanych do tego celu urządzeń. Koncentraty otrzymane przez kriokoncentrację odznaczają się wysoką wartością odżywczą i b. dobrymi właściwościami smakowo-zapachowymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia