Falter Alfred
 
Encyklopedia PWN
Falter Alfred, ur. 25 VII 1880, Ropa, zm. 1954, USA,
przemysłowiec, działacz gospodarczy;
rzecznik wielkiego kapitału górnośląskiego, ściśle związany z przemysłem węglowym; 1922–32 czł. władz Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutn., od 1932 jeden z prezesów Centralnego Związku Przemysłu Pol., 1924–39 czł. Rady Banku Pol., 1935–39 czł. (od 1935 wiceprezes) Rady Banku Handl.; prezes i gł. udziałowiec Związku Kopalń Górnośląskich „Robur” (największego w Polsce hurtownika węgla kam., którego udział 1932 w zbycie krajowym wynosił 26,2%, w eksporcie 30,1%); założyciel (1928) przedsiębiorstwa żeglugowego „Polskarob”, Pol.-Skandynawskie Tow. Transportowe SA; 1939–40 wicemin. skarbu w pol. rządzie na uchodźstwie; od 1942 w USA, właściciel przedsiębiorstwa „A. Falter — armator”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia