dobro wolne
 
Encyklopedia PWN
dobro wolne,
ekon. rzecz zaspokajająca potrzeby człowieka, która nie powstała w procesie produkcji i występujące w takiej obfitości, że nie są do niego przypisywane ani prawa własności, ani transakcje kupna–sprzedaży;
w XIX w. za dobra wolne uznawano dobra dostarczane bezpośrednio przez przyrodę, np. wodę, powietrze, drewno; współcześnie, w związku z dużym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, mimo że społeczeństwa ponoszą znaczne nakłady na oczyszczalnie ścieków, odpylanie dymów fabrycznych, stacje uzdatniania wody itp., dobra wolne praktycznie już nie istnieją, stały się kategorią historyczną; w tej sytuacji niektórzy autorzy definiują dobra wolne jako te, których cena równa się zero; nie pozwala to jednak na odróżnienie tych dóbr od dóbr publicznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia