Czarna (Staszowska)
 
Encyklopedia PWN
Czarna (Staszowska), Ługowa,
rzeka, lewy dopływ Wisły;
Położenie w państwie: Polska
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Wisła
Długość: 61 km
Powierzchnia dorzecza: 1,4 tys. km2
Przepływ średni: 6,86 m3/s (przy ujściu)
Główne rzeki zasilające: Łagowica, Wschodnia
Główne miejscowości: Staszów, Połaniec
źródła w Górach Świętokrzyskich; średni przepływ w pobliżu ujścia 6,86 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 3,0 m; główny dopływ — Wschodnia (prawy); zbiornik retencyjny w Chańczy (m.in. źródło wody dla kopalni siarki w Grzybowie); nad. Czarną leży miasto Staszów, w pobliżu ujścia — Połaniec.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia