Arnold Wincenty Józef
 
Encyklopedia PWN
Arnold Wincenty Józef, ur. 5 XII 1864, Ołomuniec (Morawy), zm. 1942, Lwów,
lekarz i biochemik;
czł. PAU; odkrywca chem. wykrywania grup sulfhydrylowych w białkach (reakcja z nitroprusydkiem).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia