β-fruktofuranozydaza
 
Encyklopedia PWN
β-fruktofuranozydaza (inwertaza, sacharaza),
enzym z grupy glikozydaz;
rozkłada hydrolitycznie sacharozę na fruktozę i glukozę (inwersja cukru).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia