zwyczajne

Encyklopedia PWN

nieszpułka zwyczajna, Mespilus germanica,
gatunek krzewu lub drzewka z rodziny różowatych;
pachnotka zwyczajna, pachnotka uprawna, Perilla frutescens (Perilla ocimoides),
gatunek jednorocznej rośliny oleistej z rodziny jasnotowatych (wargowych);
pasternak zwyczajny, Pastinaca sativa,
gatunek dwuletniej rośliny warzywnej, przyprawowej i pastewnej z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
polnik zwyczajny, nornik zwyczajny, Microtus arvalis,
gryzoń z rodziny nornikowatych;
fiz. dwa promienie świetlne powstające w wyniku rozdzielenia światła na powierzchni jednoosiowego kryształu opt. anizotropowego (dwójłomność);
ararauna zwyczajna, Ara ararauna,
gatunek papugi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia