zwyczajna

Encyklopedia PWN

mat. sposób znajdowania konkretnych rozwiązań (całkowania) równań różniczkowych: (a) zwyczajnych i (b) cząstkowych;
sosna, Pinus,
rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny sosnowatych;
babka, Plantago,
rodzaj z rodziny babkowatych;
bawełna, bawełnica, Gossypium,
rodzaj roślin z rodziny ślazowatych;
binominalna nomenklatura, nazewnictwo dwuimienne,
dwuczłonowe łacińskie nazwy gatunków, np. Pinus sylvestris (sosna zwyczajna), wprowadzone po raz pierwszy 1623 przez G. Bauhina, a w XVIII w. upowszechnione przez C. Linné w systematyce organizmów.
burak, Beta,
rodzaj z rodziny komosowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia