zwyczajną

Encyklopedia PWN

drobne cebulki cebuli zwyczajnej (o średnicy 0,5–2,5 cm) z wiosennego siewu,
dysputa
[łac. disputatio ‘rozprawa’, ‘wykład’],
filoz. średniowieczna, znana już w XII w., forma szkolnej, później uniwersyteckiej, działalności dydaktycznej w zakresie teologii i sztuk wyzwolonych;
Dziuba Iwan, ur. 26 VII 1931, Mykołajiwka (obwód doniecki),
ukr. historyk literatury i krytyk literacki;
dziurawiec, Hypericum,
rodzaj z rodziny dziurawcowatych (Hypericaceae);
Ernesti Jan, ur. 23 VII 1638, Kisielice k. Susza, zm. 10 XII 1709, Wrocław,
autor podręczników i słowników do nauki języka polskiego;
Ethnikos Drimos Olimbu, Ethnikọs Dhrimọs Olịmbu, Ethnikós Drymós Olýmpou,
obszar chroniony we wschodniej Grecji, park nar.;
fenkuł włoski, koper włoski, koper bulwiasty, Foeniculum vulgare (F. capillaceum) podgat. zwyczajny odmiana azorska (subsp. vulgare var. azoricum),
odmiana bot. kopru włoskiego, wieloletnia, zielna roślina warzywna z rodziny selerowatych (baldaszkowatych), pochodząca z basenu M. Śródziemnego;
elipsoida obrotowa, której dwie jednakowe półosie wyznaczają prędkość promienia nadzwyczajnego, trzecia — prędkość promienia zwyczajnego w krysztale optycznie jednoosiowym.
mat. funkcja służąca do wyznaczania rozwiązań zagadnień brzegowych i początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych;
mat. pewne klasy funkcji często występujące przy rozwiązywaniu rozmaitych zagadnień fizyki, matematyki i techniki, w szczególności przy rozwiązywaniu równań różniczkowych cząstkowych metodą rozdzielania zmiennych;
dzikie lub hodowane zwierzęta użytkowane na futra;
gąbki, Porifera (Spongiaria, Spongiae),
typ osiadłych, najbardziej pierwotnych zwierząt wielokomórkowych;
geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego, geometria Bolyai–Łobaczewskiego,
historycznie pierwsza geometria różniąca się od geometrii euklidesowej, wprowadzonej w starożytności; można ją zdefiniować jako geometrię przestrzeni Riemanna o stałej krzywiźnie ujemnej i otwartych geodezyjnych (geodezyjna).
dział geometrii, w którym badania różnego rodzaju przestrzeni i ich podzbiorów (figur geom., obiektów) prowadzi się za pomocą metod analizy mat. (rachunku różniczkowego i całkowego).
głożyna, jujuba, szydlica, Zizyphus,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae);
głuptaki, Sulidae,
rodzina ptaków mor. z rzędu pełnopłetwych;
grab, Carpinus,
rodzaj z rodziny grabowatych (Carpinaceae, dawniej z brzozowatych);
bot. wielogatunkowy liściasty las mieszany, zawierający w drzewostanie grab, dąb, lipę drobnolistną oraz domieszkę klonu zwyczajnego, jesionu, a na zachodzie — buka;
Hanson
[hạ̈nsən]
Douane, ur. 17 I 1925, Alexandria (stan Minnesota), zm. 6 I 1996, Boca Raton (stan Floryda),
rzeźbiarz amer.; jeden z gł. przedstawicieli hiperrealizmu;
hornblenda
[niem.],
minerał z grupy amfiboli jednoskośnych, glinokrzemian wapnia, sodu, potasu, magnezu, żelaza i glinu;

Słownik języka polskiego PWN

zwyczajny
1. «taki jak zawsze w danych okolicznościach»
2. «o człowieku: jeden z wielu, niewyróżniający się»
3. «o rzeczach: prosty, niewyszukany»
4. «wyraz, którego używa się, aby podkreślić oczywistość lub typowość tego, co określa następujący składnik wypowiedzi»
5. «drugi człon nazw gatunków roślin lub zwierząt, oznaczający ich pospolitość»

• zwyczajnie • zwyczajność
bagno zwyczajne «krzew o skórzastych liściach wydzielających silną woń, używanych jako środek przeciwmolowy»
członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych»
profesor zwyczajny «najwyższe stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na wyższej uczelni lub w instytucie»
sesja zwyczajna «sesja, np. sejmowa, zwoływana w zwykłym trybie i odbywająca się w przewidzianych z góry terminach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia