zwyczajną

Encyklopedia PWN

gryka, Fagopyrum,
rodzaj z rodziny rdestowatych (Polygonaceae);
mat. krzywa zbudowana z odcinków łączących w przestrzeni n dowolnych punktów A1, A2, ... , An: A1 z A2, A2 z A3, ... , An - 1 z An;
nikol, pryzmat Nicola,
przyrząd opt. wykonany z materiału dwójłomnego (dwójłomność), najczęściej kryształu szpatu islandzkiego, odpowiednio oszlifowanego, przeciętego na 2 części i sklejonego balsamem kanadyjskim; używany jako liniowy polaryzator światła (polaryzacyjne przyrządy);
Patvinsuo, Park Narodowy, Patvinsuon Kansallispuisto,
obszar chroniony, położony w Finlandii;
pszenica, Triticum,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
mat. sposób znajdowania konkretnych rozwiązań (całkowania) równań różniczkowych: (a) zwyczajnych i (b) cząstkowych;
rzodkiew, Raphanus,
rodzaj z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
sosna, Pinus,
rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny sosnowatych;
wielokąt, wielobok,
mat. płaska figura geometryczna będąca jedną (ograniczoną) z 2 części płaszczyzny, na które dzieli tę płaszczyznę łamana zwyczajna zamknięta (wraz z tą łamaną).
burak, Beta,
rodzaj z rodziny komosowatych;
chmiel, Humulus,
rodzaj z rodziny konopiowatych;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
cukinia, Cucurbita pepo, var. giromontina,
odmiana dyni zwyczajnej (dynia), jednoroczna roślina warzywna;
element opt. służący do zmiany stanu polaryzacji światła;
docent
[łac. docens ‘nauczający’],
naukozn. samodzielny pracownik nauk. mający prawo wykładania na wyższej uczelni lub samodzielnego prowadzenia prac nauk.-badawczych, bądź kierownia nimi, w różnych instytucjach naukowych.
helikoida
[gr. hélix, hélikos ‘skręcony’, eídos ‘kształt’],
powierzchnia śrubowa ogólna,
mat. powierzchnia powstała przez obrót krzywej dokoła ustalonej prostej (osi) i jednoczesny ruch wzdłuż tej prostej, przy stałym stosunku szybkości tych ruchów;
kryształy, w których występuje podwójne załamanie światła (dwójłomność).

Słownik języka polskiego PWN

zwyczajny
1. «taki jak zawsze w danych okolicznościach»
2. «o człowieku: jeden z wielu, niewyróżniający się»
3. «o rzeczach: prosty, niewyszukany»
4. «wyraz, którego używa się, aby podkreślić oczywistość lub typowość tego, co określa następujący składnik wypowiedzi»
5. «drugi człon nazw gatunków roślin lub zwierząt, oznaczający ich pospolitość»

• zwyczajnie • zwyczajność
bagno zwyczajne «krzew o skórzastych liściach wydzielających silną woń, używanych jako środek przeciwmolowy»
członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych»
profesor zwyczajny «najwyższe stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na wyższej uczelni lub w instytucie»
sesja zwyczajna «sesja, np. sejmowa, zwoływana w zwykłym trybie i odbywająca się w przewidzianych z góry terminach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia