zwyczajną

Encyklopedia PWN

kotik zwyczajny, niedźwiedź morski, uchatka niedźwiedziowata, Callorhinus ursinus,
gatunek ssaka mor. z rodziny uchatkowatych; występuje wzdłuż brzegów Azji i Ameryki Północnej od M. Japońskiego po Kalifornię;
krawczyk zwyczajny, Orthotomus sutorius,
ptak z rodziny pokrzewkowatych;
morela zwyczajna, właśc. śliwa morela, Armeniaca vulgaris, Prunus armeniaca,
gatunek rośliny drzewiastej z szeroko pojmowanego rodzaju śliwa, z rodziny różowatych, pochodzący z Chin i środkowej Azji (czasem traktowana jako odrębny rodzaj Armeniaca);
padalec zwyczajny, Anguis fragilis,
jaszczurka z rodziny padalców (Anguidae);
paprotka zwyczajna, słodyczka, Polypodium vulgare,
gatunek z rodziny paprotkowatych (Polypodiaceae) i podklasy paproci cienkozarodniowych;
do 1990 najwyższy tytuł nauk. samodzielnego pracownika nauk. w szkole wyższej; ob. stanowisko nauk., na które powołuje właściwy min. osobę z tytułem nauk. profesora.
skunks zwyczajny, Mephitis mephitis,
ssak drapieżny, największy gat. z podrodziny skunksów, największy gat. z rodziny łasicowatych; występuje w różnych środowiskach, od pustyni po las (często na polach uprawnych), w Ameryce Północnej od południowej Kanady po północny Meksyk;
sosna zwyczajna, s. pospolita, Pinus sylvestris,
drzewo iglaste z rodzaju sosna;
tatarak zwyczajny, Acorus calamus,
gat. byliny z rodziny obrazkowatych;
zaskroniec zwyczajny, Natrix natrix,
niejadowity wąż z podrodziny zaskrońców;
złotook zwyczajny, Chrysopa carnea,
owad z grupy sieciarek;
żankiel zwyczajny, Sanicula europaea,
leczn. bylina, gat. z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
żeneta zwyczajna, żeneta europejska, żeneta północna, Genetta genetta (Genetta felina),
gatunek ssaka drapieżnego z rodziny łaszowatych; występuje w różnych środowiskach (najczęściej w pobliżu drzew lub wśród krzewów) w południowo-zachodniej Europie (od Portugalii po południowo-zachodnią Francję), południowo-zachodniej Azji (Jemen) oraz w Afryce (z wyjątkiem pustyń i lasów deszczowych);
żmijowiec zwyczajny, Echium vulgare,
roślina dwuletnia z rodziny ogórecznikowatych (szorstkolistnych);
rośliny należące do różnych rodzin, zawierające substancje barwne (barwniki) zaliczane do różnych grup związków org., nieraz o bardzo skomplikowanej budowie;
brzoskwinia, właśc. śliwa brzoskwinia, Persica (Prunus),
rodzaj z rodziny różowatych;
mat. pojęcie z zakresu analizy matematycznej.
dynia, bania, Cucurbita,
rodzaj z rodziny dyniowatych,
groch, Pisum,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);

Słownik języka polskiego PWN

zwyczajny
1. «taki jak zawsze w danych okolicznościach»
2. «o człowieku: jeden z wielu, niewyróżniający się»
3. «o rzeczach: prosty, niewyszukany»
4. «wyraz, którego używa się, aby podkreślić oczywistość lub typowość tego, co określa następujący składnik wypowiedzi»
5. «drugi człon nazw gatunków roślin lub zwierząt, oznaczający ich pospolitość»

• zwyczajnie • zwyczajność
bagno zwyczajne «krzew o skórzastych liściach wydzielających silną woń, używanych jako środek przeciwmolowy»
członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych»
profesor zwyczajny «najwyższe stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na wyższej uczelni lub w instytucie»
sesja zwyczajna «sesja, np. sejmowa, zwoływana w zwykłym trybie i odbywająca się w przewidzianych z góry terminach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia