zwierzęcych

Encyklopedia PWN

zbiorowości zwierzęce złożone z rodziców (lub jednego z nich), dzieci, starszego rodzeństwa, czasem także z osobników dalszego pokrewieństwa (np. tzw. ciotki), które łączy szczególna więź;
agregacje zwierzęce, skupiska zwierzęce,
biol. zbiorowości zwierzęce powstałe na wąsko ograniczonym obszarze przy możliwości stykania się przestrzennego osobników jednego lub wielu gatunków wykazujących wzajemną obojętność (neutralizm);
dział higieny zajmujący się czynnikami wpływającymi na jakość zdrowotną oraz trwałość żywności pochodzenia zwierzęcego;
ciekłe tłuszcze zwierzęce, o dużej, charakterystycznej dla nich, zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych;
zespoły rodzinne ssaków składające się z aktywnego seksualnie samca i wielu podporządkowanych mu samic (zespoły poliginiczne) — „żon”, oraz dorosłych „synów” (podporządkowane samce) i młodszych dzieci obu płci;
fizjol. zrównoważenie procesów wymiany wody i soli mineralnych między organizmem a środowiskiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia