zwierciadlanych

Encyklopedia PWN

fot. rodzaj teleobiektywu, w którym elementami opt. są zwierciadła sferyczne, dzięki czemu uzyskuje się skrócenie jego wymiarów w stosunku do ogniskowej.
soczewka opt., której przynajmniej jedna powierzchnia jest powierzchnią odbijającą (płaską, sferyczną, cylindryczną).
fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
węgielnica
[staropol. węgieł ‘kąt’],
geod. przyrząd pomocniczy do wyznaczania w terenie kątów 90°, 180° lub rzadziej 45;
Kowalski Piotr, ur. 2 III 1927, Lwów, zm. 7 I 2004, Paryż
fr. architekt i rzeźbiarz, pochodzenia polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia