zwężkami Venturiego

Encyklopedia PWN

zwężka pomiarowa, dysza pomiarowa,
odpowiednio ukształtowany element konstrukcyjny wbudowany w przewód (np. rurociąg), który jest całkowicie zapełniony przepływającym płynem, powodujący wytworzenie różnicy ciśnień statycznych przed i za zwężką;
strumienica, smoczek,
urządzenie do przenoszenia płynu (cieczy, gazu) lub ciał sypkich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym za pomocą strumienia czynnika roboczego (np. powietrza, wody);
dyfuzor
[łac. diffusor ‘ten, kto rozlewa’],
odpowiednio ukształtowany przewód (kanał), w którym wskutek zmiany przekroju poprzecznego wzrasta ciśnienie płynu kosztem spadku energii kinetycznej (prędkości przepływu; Bernoulliego równanie);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia