zryczałtowana

Encyklopedia PWN

wynagrodzenie określonej wysokości wypłacane za staż pracy, dodatki funkcyjne, za pracę w uciążliwych warunkach, za posiadanie specjalnych kwalifikacji itp.
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
ryczałt
[niem.],
kwota (należność) ustalona w określonej z góry wysokości — bez rozliczania wartości (kosztów) poszczególnych operacji (transakcji), np. zryczałtowana opłata pocztowa;
w Polsce przydział środków finansowych na realizację zadań oświat. przez jednostki samorządu terytorialnego;
drobni wytwórcy rolni, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych i kult.; w szerszym znaczeniu również bezrolna ludność wsi, utrzymująca się gł. z rolnictwa;
w prawie podatkowym nie będący podatnikiem podmiot (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna), obowiązany (z mocy wyraźnego przepisu) do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na rachunek właściwego organu podatkowego (urzędu skarbowego lub wydziału finansowego urzędu gminy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia