zrośnięte

Encyklopedia PWN

helikoprion, Helicoprion,
rodzaj z gromady ryb chrzęstnych żyjących w permie;
geol. drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 203 do ok. 135 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
karludowika, łyczkowiec, batożyca, Carludovica,
rodzaj z rodziny okolnicowatych (Cyclantaceae),
kosmówka, chorion,
zool. błona płodowa zarodka owodniowców — gadów, ptaków i ssaków, otaczająca zarodek i pozostałe błony płodowe;
główny składnik części osiowej wewnętrznego szkieletu kręgowców;
kryształy wykazujące prawidłowe zrosty 2 lub więcej kryształów tej samej substancji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia