zrośnięte

Encyklopedia PWN

Szkocja, Scotland,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
bot. odpowiednik kwiatostanu roślin okrytozalążkowych występujący u większości roślin nagozalążkowych (gł. iglastych) i niektórych okrytozalążkowych;
bot. owoc suchy, pękający, przeważnie wielonasienny, powstający ze zrośnięcia co najmniej 2 owocolistków;
Walia, walijskie Cymru, ang. Wales Wymowa,
kraj w Wielkiej Brytanii, nad M. Irlandzkim i M. Celtyckim, na półwyspie między zat.: Liverpoolską i Kanałem Bristolskim, część Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia