zoomy

Encyklopedia PWN

zoom
[zu:m; ang.] Wymowa,
fot. potoczna nazwa obiektywu zmiennoogniskowego, → obiektyw fotograficzny.
Bergen op Zoom
[bẹrchən op so:m],
m. w południowo-zachodniej Holandii, w prow. Brabancja Północna, nad zbiornikiem Oosterschelde (część dawnego estuarium Skaldy Wschodniej).
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
film
[ang.]:
kamera filmowa, kamera zdjęciowa,
przyrząd, zazwyczaj optyczno-mechaniczno-elektryczny (współcześnie także częściowo elektroniczny), do rejestrowania na taśmie filmowej obrazów obiektów znajdujących się w ruchu, — na taśmie filmowej (szerokość 16, 35, 65 lub 70 mm — w kamerach filmowych zawodowych; 8, 9,5 lub 16 mm — w kamerach filmowych amatorskich) przesuwanej skokowo, zwykle za pomocą mechanizmu chwytakowego;
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
fot. obiektyw, w którym przez zmianę wzajemnego położenia poszczególnych części układu opt. można zmieniać w sposób ciągły długość ogniskowej (w określonym dla danego obiektywu przedziale), a w konsekwencji kąt widzenia;
Obrecht Jacob, ur. ok. 1450, Bergen op Zoom, zm. 1505, Ferrara,
kompozytor flamandzki, ksiądz;
stacja telewizyjna, nadająca od 1996 roku;
transfokator
[łac.],
film obiektyw zmiennoogniskowy (zoom; obiektyw fotograficzny) w kamerze film., umożliwiający uzyskanie w trakcie ujęcia efektu płynnego przybliżania się do filmowanego obiektu lub oddalania się od niego (efekt zbliżony do najazdu lub odjazdu kamery, bez konieczności jej przemieszczania);

Słownik języka polskiego PWN

zoom [wym. zum]
1. «obiektyw kamery lub aparatu fotograficznego o zmiennej ogniskowej»
2. «funkcja w programie komputerowym pozwalająca zwiększać lub zmniejszać obiekt widziany na ekranie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia